Definition af roller i ØHK Hedensted

Definition af roller i ØHK HedenstedFormand

En person, som har det overordnede ansvar for bestyrelsen og som er klubbens ansigt udadtil. Formanden vælges for en 2 årig periode.

Næstformand

En person som er formandens stedfortræder. Næstformanden kan godt være en udvalgsformand.

Kasserer

En person, der varetager klubbens økonomi og som er en del af bestyrelsen.

Udvalgsformand

En person, der har det overordnede ansvar for en givent udvalg, og som er en del af bestyrelsen. Det er personens ansvar at informere udvalgsmedlemmerne omkring de ting, der er relevante for det pågældende udvalg, som er besluttet på bestyrelsesmøderne. Det er op til udvalgsformanden at rekruttere og fastholde udvalgsmedlemmer. Udvalgsformanden vælges for en 2 årig periode.

Udvalgsmedlem

En person, der varetager nogle praktiske opgaver i et eller flere udvalg, og som refererer til udvalgsformanden. Et udvalgsmedlem vil ikke være på valg, men følgende udvalg er til stede i ØHK:

  • Turneringsudvalg
  • Administrationsudvalg
  • Sportsudvalg
  • Sponsorudvalg
  • Arrangementsudvalg 
  • Materialeudvalg

 

Se, hvem der besidder posterne i ØHK